Loket

Als u ondersteuning via de WMO wil aanvragen, dan moet u daarvoor naar het gemeente loket.
Hieronder een schematisch beeld van de WMO aanvraag procedure

wmo-2015-png

Mocht u tijdens of na de aanvraagprocedure vreemde zaken tegenkomt, dan kunt u deze melden bij onze secretaris: gvanstaveren@quicknet.nl

Op 20 april 2016 hebben we een inloop bijeenkomst georganiseerd om uw ervaringen en meningen te horen over het WMO-loket. De bijeenkomst was levendig en vond plaats in een goede sfeer. De aanwezigen waren zeer te spreken over de vriendelijkheid en de betrokkenheid van de medewerkers van het WMO loket. Maar er werden ook een aantal punten van zorg geconstateerd. Hieronder een samenvatting van zorgpunten. Deze worden gecommuniceerd met de wethouder en met ambtenaren sociaal domein…

EIGEN BIJDRAGE

 • de hoogte van de eigen bijdrage is voor de meeste mensen onduidelijk
 • facturen komen van meerdere instanties en vaak pas na maanden
 • de voorlichting over de te verwachten eigen bijdrage is nog onvoldoende

TRAAGHEID LOKET

 • het loket sluit al om 12 uur en weet niet goed raad met crisis situaties waarbij snel moet worden gehandeld.
 • als een client een klacht wil indienen dan is dat moeilijk en omslachtig.
 • men vraagt om een laagdrempelige manier om kleine klachten te kunnen indienen via internet

VOORLICHTING over LOKETTEN

 • wat doet precies het zorgloket en wat doen de andere loketten?
 • is er geen boekje waarin de regels en procedures simpel worden uitgelegd?
 • waarom zijn er geen voorbeeldformulieren?

WENSEN m.b.t. ZORG INKOOP BELEID

 • kleinschaligheid
 • menselijkheid
 • niet bureacratisch
 • betrouwbaarheid
 • goede werkgevers

SCHULDHULPVERLENING

 • waar is het aanvraagformulier te vinden?
 • men wil een duidelijke beschikking: toegewezen of afgewezen
 • beschikking duurt erg lang
 • PING- loket
  Op de locatie van PIT Baarn aan de Eemnesserweg 17, 3743 AB BAARN is er iedere vrijdag een inloopspreekuur van 10.00 uur tot 12.00 uur. Dat heet het PING-loket. Bij het loket kan iedereen die vragen over geld heeft terecht. Er zit een adviseur die vragen kan beantwoorden en uitleg kan geven. Het advies is gratis.

LOKAAL TEAM

 • voorlichting over “keukentafelgesprek” is te simpel
 • waar houdt het zorgloket op en waar begint het lokaal team?
 • wat het lokaal team precies doet is nog onduidelijk?
 • wat te doen met signalen uit de bevolking over problemen (bijv. van BOA)?

OPVANG na ONGEVAL

 • doorverwijzing door huisarts naar letselschade advocaat gewenst
 • ook meer aandacht voor slachtofferhulp gevraagd:  bel gratis 08006334286

SCOOTMOBIEL

 • mensen die een scootmobiel krijgen moeten er op leren rijden
 • Stichting Gehandicapten Belangen is hier mee bezig: kijk op www.sgbbaarn.nl/
 • scootmobiel les bij scootlady: 06-18161855