LEDEN

De huidige WMO-raad Baarn bestaat op dit moment uit de volgende personen:

  • Mevrouw Ada Lucas
  • Mevrouw Anke Schotman
  • De heer Arthur Warnink (penningmeester)
  • Mevrouw Conny van Gelder
  • De heer Gerk van Staveren (secretaris)
  • Mevrouw Hetty van den Broek (vice-voorzitter)
  • De heer Michiel Thissen (voorzitter)

WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Deze wet bestaat sinds 2007 en is vernieuwd per 1 januari 2015. Het doel van deze wet is dat iedereen in de maatschappij moet kunnen meedoen, gezonde mensen, maar ook mensen met een beperking. Dit houdt in dat mensen met een beperking zo veel mogelijk “zelfredzaam” zijn en blijven, met hulp van hun sociale omgeving (familie, vrienden, buren). Maar als deze hulp niet meer als voldoende toereikend wordt ervaren, kunnen mensen met een beperking hulp aanvragen bij hun gemeente.

De gemeente regelt de WMO en de WMO-raad adviseert de gemeente…

De gemeente Baarn gaat ervan uit dat mensen elkaar helpen en biedt ondersteuning aan mensen met een beperking als de hulp vanuit de eigen omgeving niet volstaat. WMO-aanvragen kunnen ingediend worden bij het Loket Wonen, Zorg en Welzijn van de gemeente Baarn. De WMO raad Baarn is er voor iedere inwoner van Baarn met een beperking. Wij luisteren naar u en adviseren de verantwoordelijke Wethouder en verantwoordelijke ambtenaren over het WMO beleid.

Als u leeft met een beperking, dan is de WMO-raad er voor u.

Als u ervaringen heeft met het WMO-loket of het Lokaal Team dan kunt u bij ons terecht. Kijk hiervoor op de contact pagina.