“links”

Informatie over de Wmo en de aanvraag

Gemeente Baarn

Loket Wonen, Zorg en Welzijn.

Informatie over de Wmo

Movisie

WMO toezicht


De WMO-raad werkt collegiaal samen met andere adviesorganen in Baarn:

Seniorenraad Baarn

Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn

Allochtonenraad Baarn


Organisaties zijn actief in Baarn op het gebied van (o.a.) de Wmo :

Steunpunt vrijwilligers Baarn

Vrijwilligerscollege Baarn

Welzijn Baarn

Raad van Kerken

Sociale Kaart

Schuldhulp


Landelijke belangenbehartiging:

Ieder(in)

ANBO

Mezzo (mantelzorgers)

MEE


mist u hier een link, laat het ons weten via wmoraad.baarn@gmail.com