Wmo raad gaat een nieuwe fase in…

Wmo-raad zoekt nieuwe leden

De Wmo-raad bestaat alweer vier jaar en wil in de volgende fase het contact met Wmo cliënten in Baarn intensiveren. Wij zoeken nieuwe leden met kennis en/of ervaringsdeskundigheid op een of meer van de volgende onderwerpen…

Doelgroepenvervoer
Gemeentelijke adviesraden
Informatie, advies en cliëntondersteuning
Jeugdzorg
Maatschappelijke opvang
Mensen met een beperking
Ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers
Openbare geestelijke gezondheidszorg
Verslavingsbeleid
Zorg voor kwetsbare ouderen
Zorgsector en zorgfinanciering

De Wmo-raad bestaat uit maximaal 9 leden. Nieuwe leden worden voorgedragen aan B&W van Baarn. De zittingsduur van alle leden is vier jaar. Na de eerste zittingstermijn zijn leden eenmalig herbenoembaar voor een tweede termijn van vier jaar. Een Wmo-raadslid ontvangt een kleine vergoeding.

Reageren?
Heeft u interesse? Wij komen graag in contact met initiatiefrijke personen die problemen kunnen oplossen en goed kunnen communiceren. U moet tijd en energie willen investeren en betrokken zijn bij de Baarnse samenleving. Reageren kan per mail naar wmoraad.baarn@gmail.com Voor meer informatie kunt u kijken op http://www.wmoraadbaarn.nl of bellen met 06 50 632 433. Ook mensen die eerder hebben gereageerd kunnen opnieuw reageren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *