Mantelzorg

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis. Hieronder enkele vragen uit het publiek op de WMO luistermiddag over mantelzorg op 8 november 2016 in “het Brandpunt”

COMPLIMENTEN: Een aantal mensen geeft aan dat ze erg tevreden zijn met het lokaal team / de gemeente. Mensen op de werkvloer werken hard. Er wordt snel gereageerd door loket en lokaal team. Men voelde zich serieus genomen en goed geholpen. Men kwam afspraken na, dacht mee etc. Luister bijeenkomsten worden gewaardeerd.

Waarom heeft de gemeente geen overzicht met wat voor hulp ze kan aanbieden? Wat is nu precies het WMO-pakket?
De mantelzorger verwacht een “proactieve” houding van de gemeente, maar de WMO gaat niet aanbodgericht te werk en de hulpvrager wordt geacht mee te denken over oplossingen.

Waar kan je terecht met vragen over het WMO pakket?
Mantelzorger verwacht aanbod van of “recht op hulp” en krijgt hierover geen info van de gemeente. Wel info via MEE of Zorgverzekeraar

Hoe lang blijf je als mantelzorger geregistreerd? (om bijvoorbeeld voor ‘t compliment’ in aanmerking te komen)
Elk jaar krijg je een vragenformulier toegestuurd waarin je kan aangeven of je nog mantelzorg geeft en aan wie. Alleen in de gemeente waar de cliënt woont? Mantelzorger woont vaak ergens anders.

Wanneer kom je voor hulpmiddelen, aanpassingen of zorg in aanmerking. En waar vraag je dat aan?
Er wordt gekeken wat je zelf kan oplossen. Niet wat je wil, maar wat nodig en adequaat is.
Voorbeeld traplift of verhuizen: advies gemeente is vaak verhuizen naar een gelijkvloerse woning.

Vergoed de WMO ook aanpassingen buiten / om en rond het huis?
het kan gebeuren dat gemeente bestrating buiten laat aanpassen als een scootmobiel is toegewezen en aanpassing noodzakelijk is om de scootmobiel te kunnen gebruiken.

Geschiktheid / veilig gebruik van wegen en stoepen voor scootmobiel, rolstoel, rollator etc. schiet te kort
Scootmobiel niet altijd bruikbaar door boomwortels, smalle stoepen, gevaar om op straat te rijden, straten te hobbelig, opgebroken wegen etc.

Mantelzorger gaf aan dat bij thuiskomst van echtgenoot uit verpleeghuis er geen enkele hulp was.
Overdracht laat te wensen over. Hulp die via de mantelzorg organisatie is geregeld, blijkt niet altijd afdoende in complexe situatie. Rol voor de huisarts? Voorlichting door thuiszorgwinkel? Taak voor de gemeente?

Verstandelijk gehandicapte broer van mantelzorger is “gedwongen” van dagbesteding te veranderen omdat reiskosten niet meer volledig vergoed worden. Nu is hij van slag door deze overplaatsing.
Dilemma is minder reiskosten accepteren of een gestreste broer. Overgangssituatie gewenst zodat cliënt geleidelijk kan acclimatiseren.

De gemeente heeft hulp geïndiceerd voor zeven dagen maar de betreffende organisatie zegt dit niet te kunnen leveren door gebrek aan personeel.
Indicatie betekent niet automatisch ook levering. Hulp niet altijd duidelijk/ voldoende geleverd door zorgorganisatie..

Waar kan je terecht in de gemeente, wat voor organisaties zijn er allemaal?
Niet iedereen kan met internet overweg. Er blijkt vraag te zijn naar een papieren overzicht van de sociale kaart in Baarn. Gesuggereerd wordt om dit via de gemeentegids te doen.

Waar krijg je een invalidenkaart/ parkeer ontheffing?
Via het WMO loket en een keuring in Amersfoort.

Waar kan je jezelf aanmelden als vrijwilliger?
Bij het steunpunt vrijwilligers Baarn: http://www.vrijwilligersbaarn.nl/