Jeugd & Gezin

wensen en ontwikkelingen m.b.t. Jeugd, Gezin en Onderwijs…

De gemeente Baarn heeft (nog) geen aanbod van een opvoedcursus. Bijvoorbeeld via het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin).

Er komen naschoolse activiteiten voor kinderen met een beperking in Baarn; deze worden door ’s-Heeren Loo georganiseerd.

Het zou mooi zijn als de chauffeurs die de kinderen naar de mytylschool brengen enige kennis hebben van autisme.
Zodat rekening gehouden kan worden met de belevingswereld het autistische kind.

Kan het lokaal team meedenken over de coördinatie van verschillende soorten zorg tijdens het “keukentafelgesprek” ?

Sportactiviteiten voor kinderen met een beperking ontbreken (nog) in Baarn.

Waar is informatie over passend onderwijs beschikbaar?