Wmo raad gaat een nieuwe fase in…

Wmo-raad zoekt nieuwe leden

De Wmo-raad bestaat alweer vier jaar en wil in de volgende fase het contact met Wmo cliënten in Baarn intensiveren. Wij zoeken nieuwe leden met kennis en/of ervaringsdeskundigheid op een of meer van de volgende onderwerpen…

Doelgroepenvervoer
Gemeentelijke adviesraden
Informatie, advies en cliëntondersteuning
Jeugdzorg
Maatschappelijke opvang
Mensen met een beperking
Ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers
Openbare geestelijke gezondheidszorg
Verslavingsbeleid
Zorg voor kwetsbare ouderen
Zorgsector en zorgfinanciering

De Wmo-raad bestaat uit maximaal 9 leden. Nieuwe leden worden voorgedragen aan B&W van Baarn. De zittingsduur van alle leden is vier jaar. Na de eerste zittingstermijn zijn leden eenmalig herbenoembaar voor een tweede termijn van vier jaar. Een Wmo-raadslid ontvangt een kleine vergoeding.

Reageren?
Heeft u interesse? Wij komen graag in contact met initiatiefrijke personen die problemen kunnen oplossen en goed kunnen communiceren. U moet tijd en energie willen investeren en betrokken zijn bij de Baarnse samenleving. Reageren kan per mail naar wmoraad.baarn@gmail.com Voor meer informatie kunt u kijken op http://www.wmoraadbaarn.nl of bellen met 06 50 632 433. Ook mensen die eerder hebben gereageerd kunnen opnieuw reageren.

Ontvangt u ondersteuning vanuit de Wmo… én bent u ouder dan 65 jaar?

Dan gaat Lisa Wilderink graag met u in gesprek! Voor het afronden van mijn opleiding bestuurskunde aan de Universiteit Utrecht doe ik onderzoek naar het beleid van de gemeente rondom zorg en ondersteuning en specifiek de Wmo. Ze hoort graag wat de visie van de Baarnse ouderen hier op is. Denk bij ondersteuning bijvoorbeeld aan huishoudelijke hulp of financiering van een hulpmiddel/aanpassing.

Wanneer?
Z.s.m. tussen nu en begin juni
Waar?
Bij u thuis of in een openbare ruimte in Baarn (bijv. de Leuning)
Hoelang?
Eenmalig ongeveer 30 minuten

Voor meer informatie of het maken van een afspraak mag u bellen of mailen met Lisa Wilderink: 0637343640
Of mailen naar: L.Wilderink@students.uu.nl