Wmo raad heft zichzelf op

PERSBERICHT

De WMO-raad Baarn heeft in haar vergadering van 9 oktober unaniem besloten om zichzelf op te heffen en haar opdracht terug te geven aan de gemeente.

De kernpunten van haar besluit betreffen:

• Er komt steeds meer werk op de WMO-raad af, zonder dat de ambtelijke en financiële ondersteuning toeneemt.
• Mislukking van het fusieproces met de andere adviesraden in Baarn.
• De WMO-raad Baarn is nog een adviesraad oude stijl, terwijl alle adviesraden in de regio al zijn door ontwikkeld naar een brede adviesraad in het sociale domein. Daardoor worden de mogelijkheden voor regionale samenwerking beperkt.
• Problemen met het invullen van vacatures in de WMO raad.
• Te weinig informatie vanuit de gemeente op cliënt niveau om goed te kunnen adviseren.

De leden van de WMO-raad betreuren het dat ze tot deze beslissing hebben moeten komen, maar de leden zijn bereid om samen met de gemeente mee te denken over mogelijke oplossingen in de toekomst.
Ze adviseren de gemeente om te komen tot een geïntegreerde brede adviesraad in het sociale domein. Wij bedanken de ambtenaren van het team “Ontwikkeling Samenleving” hartelijk voor de prettige samenwerking in de afgelopen jaren.

Ontvangt u ondersteuning vanuit de Wmo… én bent u ouder dan 65 jaar?

Dan gaat Lisa Wilderink graag met u in gesprek! Voor het afronden van mijn opleiding bestuurskunde aan de Universiteit Utrecht doe ik onderzoek naar het beleid van de gemeente rondom zorg en ondersteuning en specifiek de Wmo. Ze hoort graag wat de visie van de Baarnse ouderen hier op is. Denk bij ondersteuning bijvoorbeeld aan huishoudelijke hulp of financiering van een hulpmiddel/aanpassing.

Wanneer?
Z.s.m. tussen nu en begin juni
Waar?
Bij u thuis of in een openbare ruimte in Baarn (bijv. de Leuning)
Hoelang?
Eenmalig ongeveer 30 minuten

Voor meer informatie of het maken van een afspraak mag u bellen of mailen met Lisa Wilderink: 0637343640
Of mailen naar: L.Wilderink@students.uu.nl